Aydınlatma Araştırma Merkezi, aydınlatma alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasına destek vermek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma imkânlarını geliştirmek, kamu ve özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bu alana ilişkin çalışmaları olan kişilerle işbirliği yapmak ve bunlarla bilimsel, teknik bilgi ve hizmet değişimi sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur.